שותות חלביק

השבוע סיימתי להניק את תמר. שנה וכמעט ארבעה חודשים.

נפרדנו בצער.

הבוקר הראשון עם תמר בבית, תמרול יונקת ועלמיק שותה חלביק

חלב הפרה החליף אותי באופן רשמי. (שששש…. כרגע הוחסרה פעימה בלב חברי הטבעונים).

הבוקר
הבוקר